Zásady ochrany os. údajů a informace o zpracování os. údajů

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

(dále jen „Zásady“)

 1. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.
 2. V souladu s tím dále Obecné nařízení rozvíjí a posiluje práva lidí dotčených zpracováním, a to v obou složkách: mít (získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč, a domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu. GDPR klade systematicky důraz na vymahatelnost práv lidí a povinností správců (odpovědných za zpracování).

 

1Úvodní ustanovení

Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

1.1Provozovatel

 1. Obchodní firma nebo název: Top Crystal Trade s.r.o.
 2. Sídlo či místo podnikání: Příkop 838/6, 602 00  Brno
 3. Identifikační číslo: 04896602
 4. Webová aplikace: www.top-crystal.cz
 5. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 14.5.2018
 6. Provozovatel provozuje výše uvedenou Webovou aplikaci. V rámci Webové aplikace jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje uvedené v bodě 3.2 za účelem/účely uvedenými níže v bodě 3.3.

1.2Správce

 1. Správce je osoba, která data spravuje, maže, zapomene, upravuje, přenese, zajišťuje mazání dat ze všech záloh

                Jméno: Ing. Petr Kaštyl, Emailová adresa: info@top-crystal.cz

 1. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Subjektu (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

2Související dokumenty

Uvedení souvisejících dokumentů.

1. Tyto Zásady jsou jediným dokumentem o ochranně osobních údajů Webové aplikace

2. Tyto Zásady doplňují Obchodní podmínky, které jsou dostupné: https://www.top-crystal.cz/obchodni-podminky

3.Tyto Zásady doplňují dokument s názvem: Obchodní podmínky

 

3Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

3.1Subjekt

Subjektem je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají (dále jen „Subjekt“). Subjekt není právnická osoba. Údaje vztahující se k právnické osobě tak nejsou osobními údaji.

 

3.2Osobními údaji se rozumí

Pro potřeby těchto Zásad se Osobními údaji rozumí:

 • Email
 • Jméno a příjmení
 • Korespondenční fyzická adresa uživatele (ne právnické osoby)
 • Telefon
 • Informace o nákupu (zboží, cena, množství, obsah košíku)
 • IP adresa počítače a počítačové sítě
 • Po přihlášení do systému evidujeme informace o návštěvě Subjektu určité stránky a prohlídnutí obsahu Webové aplikace
 • Informace o používání stránek přihlášených uživatelů (URL, doba na stránce, apod.)
 • Identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

3.3Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů jsou používané k těmto účelům (službám):

 

-     Obchodní činností, pokud Subjekt neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Subjektem.

- Přihláška k uživatelskému účtu a to za účelem uzavření smlouvy, po dobu trvání smluvního vztahu.

- Zkvalitnění našich služeb a obsahu Webové aplikace (např. pro návrh úpravy Webové aplikace) do odvolání

Obchodní sdělení – poslání nabídky na zboží nebo službu, a zpráv, které vedou k prodeji do doby odhlášení subjektu z odběru obchodních sdělení.

-  K zasílání informací o změnách na vašem registračním účtu, informace o aktivitách které týkají či navazují na vaši aktivitu (např. reakce na váš komentář, informace o změně ceny sledovaného zboží…). po dobu trvání smluvního vztahu.

Soutěž - požadujeme adresu pro dodání případné fyzické výhry, telefon (pro dopravce či oznámení  a e-mail (oznámení o výhře) po dobu: 12 měsíců.

-  Soutěže a marketingové akce a nabídky – požadujeme adresu pro dodání případné fyzické výhry, telefon (pro dopravce či oznámení) a e-mail (oznámení o výhře a dalších výhrách) po dobu 12 měsíců.

Remarketing – zařazení do remarketingového publika, zpracovatelem Cookies je třetí strana, obvykle Google, Sklik, Facebook. Remarketing slouží k zobrazení reklamního sdělení návštěvníkům webu.

3.4Zpracovatelé

Kdo jsou zpracovatelé , které používají správci ke zpracování osobních údajů a firmy třetích stran).

- Interní evidence údajů v účetních programech PREMIER (PREMIER systém, a.s., Saturnova 1/1197, 104 00  Praha, IČ: 25820516) a POHODA (STORMWARE s.r.o., Za prachárnou 4962/45, 586 01  Jihlava, IČ: 25313142) a  k výše uvedeným účelům. Osobní údaje jsou zadávány subjekty ve Webové aplikaci, která je provozována na platformě OpenCart se sídlem OpenCart Limited, Suite 19, 30-38 Dock Street. Leeds LS101JF, West Yorkshire, United Kingdom a Webová aplikace je po technické stránce spravována společností NEXT VISION s.r.o., se sídlem Bj. Krawce 1377, 565 01 Choceň, IČ: 03519881.

- Google LLC („společnost Google“) se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké k údajům: Cookie za účelem Remarketingu, který  umožňuje znovu oslovit Subjekt, kteří už v minulosti navštívili Webovou aplikaci. Reklamy se jim můžou zobrazovat, když prochází jiné weby v Obsahové síti Google. Remarketing. Provozovatel využívá služby G Suite a Google Cloud Platform, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

- Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, Praha 5 – Smíchov  150 00, IČ: 26168685, k jakým údajům: Sklik je český PPC systém společnosti Seznam.cz, který umožňuje zobrazování reklamy ve vyhledávání na Seznam.cz a na nejnavštěvovanějších webech internetu. Návštěvník příchozí přes reklamu Sklik je pak rozeznán díky uloženému záznamu v jeho počítači – souboru cookie s platností 30 dní. Remarketing. Subjekt bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti na jeho zařízení.

- Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornie, USA k jakým údajům: Ukládá Cookies přizpůsobovat a měřit reklamy a vytvářet bezpečnější prostředí. Více informací https://www.facebook.com/policies/cookies/ Remarketing.

- Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00  Praha 8, IČ: 02387727, k jakým údajům: Informace o nakoupeném zboží, Email a účelům: zaslání emailu s žádostí o hodnocení nákupu.

- General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČ: 26087961, k jakým účelům: předání korespondenční fyzické adresy uživatele, telefon a email pro doručení objednaného zboží. Výše pojistné částky zásilky a výše dobírečného v případě, kdy uživatel uzavřel kupní smlouvu se způsobem doručení na dobírku.

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/7, 225 99, Praha 1, IČ: 47114983, k jakým účelům: předání korespondenční fyzické adresy uživatele, telefon a email pro doručení objednaného zboží. Výše pojistné částky zásilky a výše dobírečného v případě, kdy uživatel uzavřel kupní smlouvu se způsobem doručení na dobírku.

3.5Akceptace / souhlas se zpracováním osobních údajů

Akceptace / souhlas se zpracováním osobních údajů vyjadřují Subjekty těmito způsoby.

- Aktivním odsouhlasením (zakliknutím): Novinky „Přihlásit odběr“

- Souhlas se vyjadřuje samotným zadáním osobních údajů a jejich odesláním (tj. kliknutím na příslušné tlačítko). Na stránce je informace o zpracování osobních údajů. Souhlas vyplývá z kontextu a procesu. Subjekt bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.

- Přihlášením svými registračními údaji

-  Provozovatel má doložitelné všechny potřebné věci (souhlasy) pro občany EU (kdy aktivně souhlasil s obchodním sdělením apod.).

Pokud Subjekt neposkytne své Osobní údaje, není možné Provozovatelem poskytnout služby uvedené v kapitole 3.3 . Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

3.6Neosobní údaje

Pro přehlednost uvádíme neosobní údaje, které evidujeme, tj. není potřeba souhlas Subjektu.

 • Cookies nutné pro běh Webové aplikace
 • Anonymní návštěvy stránek (např. URL, prohlížeč, geolokace, operační systém návštěvníka)

3.7Práva a povinnosti

 1. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou uchovávány v bezpečných, uzamčených prostorech a veškerá elektronické data jsou zabezpečena přístupovými hesly.
 2. Subjekt je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
 3. Subjekt má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat na emailové adrese Správce. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Subjekt má dále právo:

 1. přístup k Osobním údajům;
 2. na opravu poskytnutých Osobních údajů;
 3. na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
 4. na omezení zpracování Osobních údajů;
 5. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě, že by se Subjekt domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na emailovou adresu Správce

- vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na emailovou adresu Správce  , aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Subjekt. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Subjekt právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Subjektu obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

- Požádá-li Subjekt o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese Správce

- Pokud Subjekt uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Subjekt požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

- Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

4Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 2. Ve vztahu k této Webové aplikaci mohou být Osobní údaje přenášeny přes mezinárodní hranice k místům, kde se nacházejí servery podporující Webové stránky.
 3. Subjekty, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
 4. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Subjekty e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
 5. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem uvedeném v kapitole 1

 

 

© 2023 Top Crystal Trade s.r.o. | Webdesign Next Vision
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
OK   Další informace